Disclaimer

Deze website is eigendom van Huijberts Gevelbouw B.V. (Kamer van Koophandel: 72047518), hierna te noemen Huijberts Gevelbouw. Huijberts Gevelbouw verleent u hierbij toegang tot www.huijbertsgevelbouw.nl (“de website”). Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden van deze disclaimer.

Deze website en de informatie die ze bevat, heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over Huijberts Gevelbouw en de producten/diensten die het bedrijf aanbiedt. Deze website is louter informatief en Huijberts Gevelbouw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Huijberts Gelvebouw spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is en in overeenstemming met alle mogelijke voorschriften inzake auteursrechten op het ogenblik dat de pagina’s werden opgesteld en laatst werden aangepast. Als zich een inbreuk op het auteursrecht zou voordoen, dan beperkt de aansprakelijkheid van Huijberts Gevelbouw zich tot het vervangen van de betrokken delen door delen die geen inbreuk maken op het auteursrecht. Huijberts Gevelbouw kan daardoor evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade.

Huijberts Gevelbouw geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of de volledigheid van de website en de inhoud ervan. Huijberts Gevelbouw behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Wanneer Huijberts Gevelbouw links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Huijberts Gevelbouw worden aanbevolen. Huijberts Gevelbouw aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Huijberts Gevelbouw niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Huijberts Gevelbouw behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huijberts Gevelbouw of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.